Volwaardig integreren en participeren staat centraal bij

Foundation Global Inclusion

Global Inclusion is een vrijwilligersorganisatie, die de kwetsbaren in de maatschappij ondersteund door middel van het aanbieden van activiteiten (o.a. Taalcoaching 1 op 1, Financiële Educatie & Trainingen, Events, zodat zij (financieel) zelfredzaam en weerbaar zijn om volwaardig te integreren en te participeren in de Nederlandse samenleving.

FGI werkt met vrijwilligers en professionals, waarvan sommigen al meer dan 25 jaar ervaring hebben met het volwaardig integreren en participeren in de samenleving van minderheidsgroepen.

5 Impactwaarden

1.Compassie: wij worden gedreven door vreedzaamheid
2.Doorpakken: we zijn doeners en zijn gericht op resultaat
3.Verbinden: we verbinden migranten aan elkaar, we verbinden partners aan onze doelstellingen, we zien verbinding als werkwijze
4.Vertrouwen: we werken vanuit vertrouwen met onze partners, deelnemers en onze vrijwilligers. Dat betekent dat we ruimte geven voor ideeën en mensen verantwoordelijkheid geven die willen meewerken aan onze programma’s
5.Wederkerigheid: we vragen mensen die we ondersteunen, zich ook voor anderen in te zetten

De oprichtster van deze Stichting, Rachella Vorm, zet zich al 25 jaar in met passie en kennis ten aanzien van minderheidsgroepen. Zij is een global networker, een verbinder en inspirator. Zij zet haar expertise in om volwaardige integratie en participatie nationaal en internationaal te bevorderen.

In 2018 ontving zij de Golden Rule International Award, a Goodwill Ambassador for the Golden Rule en haar Honorary Degree of Doctorate in Humanities bij de United Graduate College and Seminary International, Washington DC, Amerika, iChange Nations™ door Dr. Clyde Rivers, Founder and President. De certificaten zijn door dr. Sewdatt Itrajh, de vertegenwoordiger voor Europa en Suriname aan haar overhandigd.

Organisatie

Bestuur
Voorzitter: Rachel Heikerk
Penningmeester: Amini Djasmin
Secretaris: Ingrid Veldwijk

De organisatie bestaat uit vrijwilligers en professionals.

DONEER

Met uw hulp kunnen wij onze ondersteuning en activiteiten uitvoeren

Bedrag