Foundation Global Inclusion...

volwaardig integreren en participeren in de samenleving

GLOBAL INCLUSION

Global Inclusion, de stichting, staat voor het verbinden van mensen. Met het doel mensen vanuit verschillende achtergronden, culturen en lagen van de samenleving met elkaar in contact te brengen en te laten samenwerken. 

Om zodoende een klimaat te creëren, waar een ieder maatschappelijk groeit en profiteert. Wij werken samen met ondernemers, Nederlandse gemeenten, minderheidsgroepen en individuele professionals. 

Global Inclusion ondersteunt mensen van verschillende afkomst, identiteit, ongeacht; geslacht, religie, huidskleur, fysieke mogelijkheden en beperkingen, leeftijd, klasse, opleiding op zowel sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. Dit alles bevordert de volwaardige integratie en participatie van diverse minderheidsgroepen in onze samenleving.

PARTNERS & SPONSOREN

DONEER

Met uw hulp kunnen wij onze ondersteuning en activiteiten uitvoeren

Naam*

Bedrag €*