Gelijke kansen, gelijke behandeling en inclusiviteit

ONZE VISIE & MISSIE

Onze visie

Onze visie is, dat alle mensen ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen, gelijke kansen en gelijke behandeling krijgen. Ondanks dat wij hiervoor wetgeving hebben in Nederland, blijkt dit in de praktijk nog niet altijd het geval te zijn.

Onze visie is dat volledige integratie en participatie kan ontstaan als migranten structureel begeleid worden. Hen de weg wordt gewezen in de wet- en regelgeving, instellingen, de inrichting van de democratie en de historie en cultuuraspecten van Nederland. Onze aanpak is maatwerk te bieden aan immigranten. Daarbij hebben we speciale aandacht aan de kwetsbaren zoals jongeren, sekswerkers, ex-gedetineerden en ongedocumenteerden.

Onze missie

Wij willen mensen weer tot bloei laten komen die als migranten naar Nederland zijn gekomen. Onze beoogde impact is dat migranten hun leven oppakken (move forward), goed integreren in de samenleving en hun talenten kunnen inzetten om bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. We zien inclusiviteit als de weg naar een samenleving waarin iedereen meetelt en elkaar accepteert.

DONEER

Met uw hulp kunnen wij onze ondersteuning en activiteiten uitvoeren

Bedrag