Gelijke kansen, gelijke behandeling en inclusiviteit

ONZE VISIE & MISSIE

Onze visie

Onze visie is, dat alle mensen ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen, gelijke kansen en gelijke behandeling krijgen. Ondanks dat wij hiervoor wetgeving hebben in Nederland, blijkt dit in de praktijk nog niet altijd het geval te zijn.

Onze visie is, dat ieder mens dezelfde kansen en behandeling mag krijgen en dat volledige integratie en participatie mag doorsijpelen in elke cel van onze samenleving.

Onze missie

Wij geloven, wanneer minderheidsgroepen en kwetsbare individuen in hun kracht worden gezet, zij volwaardig kunnen integreren en participeren in de samenleving.  Vanwege een blijvende toename van multiculturaliteit en diversiteit in Westerse landen, is het nu meer dan noodzakelijk om een ieder de mogelijkheid te bieden om zich volwaardig te ontwikkelen en te profileren, zodat een ieder kan deelnemen aan de samenleving. 

Ons motto is: inclusiviteit (inclusion), welke de weg is voor een duurzame groei en betere samenleving, waarin iedereen meetelt en samenwerkt.

PARTNERS & SPONSOREN

DONEER

Met uw hulp kunnen wij onze ondersteuning en activiteiten uitvoeren

Naam*

Bedrag €*