Gelijke kansen, gelijke behandeling en inclusiviteit

ONZE VISIE & MISSIE

Onze visie

Onze visie is, dat alle mensen ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen, gelijke kansen en gelijke behandeling krijgen. Ondanks dat wij hiervoor wetgeving hebben in Nederland, blijkt dit in de praktijk nog niet altijd het geval te zijn.

Onze visie is, dat ieder mens dezelfde kansen en behandeling mag krijgen en dat volledige integratie en participatie mag doorsijpelen in elke cel van onze samenleving.

Onze missie

Wij willen mensen weer tot bloei laten komen die als migranten naar Nederland zijn gekomen. Onze beoogde impact is dat migranten hun leven weer oppakken, goed integreren in de samenleving en hun talenten kunnen inzetten om bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. We zien inclusiviteit als de weg naar een samenleving waarin iedereen meetelt en elkaar accepteert.

PARTNERS & SPONSORS

DONEER

Met uw hulp kunnen wij onze ondersteuning en activiteiten uitvoeren

Naam*

Bedrag €*